Programista 4/2014 (23)
Programista 4/2014 (23)
Specyfikacja JPA miała za zadanie ujednolicenie różnych bibliotek realizujących mapowanie relacyjno-obiektowe w Javie, takich jak Hibernate czy EclipseLink. Spring Data JPA to niewielka biblioteka upraszczająca pracę z JPA poprzez automatyczne tworzenie kodu repozytoriów (DAO) oraz wygodną obsługę stronicowania i sortowania. Nie tylko znacząco skraca kod dostępu do danych, ale promuje też spójną strukturę tej warstwy.
Postanowiłem zająć się tematem, który jest nieco inny niż mój klasyczny krąg zainteresowań. Wynika to po części z faktu, że nawet jeżeli pracujemy jako programiści, to nie musimy zajmować się ciągle poważnymi tematami, które natychmiast przyniosą profity finansowe. Czasami dobrze jest zająć się czymś zupełnie innym, częściowo oderwanym od naszej codziennej rutyny. Dzięki temu będzie nam o wiele łatwiej zachować radość z tego, co robimy. Dlatego właśnie tym razem napiszemy dodatek do przeglądarki Google Chrome.
Każda aplikacja składa się z wielu mniej lub bardziej luźno powiązanych obiektów, które muszą w pewien sposób komunikować się ze sobą, tak aby odpowiednio działały. W artykule przejdziemy poprzez dostępne opcje w Cocoa Objective-C, w ramach zaimplementowanych struktur Apple, i postaramy się wyodrębnić pewne zalecenia dotyczące najlepszych praktyk: kiedy, co i jaki mechanizm komunikacji należy zastosować.
W tym odcinku cyklu zadamy sobie pytanie, co można osiągnąć, jeżeli procedury rysujące grafikę dwuwymiarową wykorzysta się do granic ich możliwości? Opierając się na zdobytej wcześniej wiedzy, prześledzimy proces powstawania grafiki trójwymiarowej.
Rozpoczynamy cykl artykułów opisujących MonoGame, otwartą platformę zarządzaną przejmującą schedę po zarzuconym przez Microsoft projekcie XNA. W pierwszej części stworzymy pierwszy projekt i tradycyjnie dla takich samouczków wyświetlimy trójkąt, korzystając z prostego efektu BasicEffect. Nauczymy się także, jak werteksy umieścić w buforze werteksów przechowywanych w pamięci karty graficznej.
Nieodłącznym elementem każdej trójwymiarowej sceny jest oprawa świetlna. Bez światła nie można mówić o cieniach, a tym bardziej o szczegółowości wirtualnej przestrzeni. Powierzchnie tracą geometryczne detale, a postrzeganie trójwymiaru jest w znacznym stopniu utrudnione.
Platforma .NET Framework jest szeroko wykorzystywana do programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych. Ponadto najmniejsza wersja tej biblioteki, czyli .NET Micro Framework, umożliwia programowanie systemów i urządzeń wbudowanych, czyli obszaru zarezerwowanego do niedawna wyłącznie dla natywnych technologii programistycznych. Niniejszy artykuł rozpoczyna mini-serię publikacji, w których zaprezentujemy możliwości biblioteki .NET Micro Framework.
W niniejszym artykule pokażemy, w jaki sposób mechanizm wyjątków może być wykorzystany przez aplikacje działające w środowisku Windows do zaimplementowania pewnego rodzaju zabezpieczeń, utrudniających niepowołanym osobom zrozumienie kodu aplikacji.
Część 3: Coaching
W tym artykule przedstawię nowoczesne techniki wspomagania innych w rozwiązywaniu problemów oparte na coachingu. Jestem pewien, że masz swoje ulubione metody, których używasz na co dzień w pracy. Obserwuję, że większość nieskutecznych sposobów polega na radzeniu, bądź próbie rozwiązania problemu „za kogoś”. Istnieją alternatywne metody pomagania, pozwalające wykorzystać mądrość kolegi z zespołu, analityka biznesowego czy klienta. Wbrew popularnej opinii trudność rozwiązania problemu wynika nie z braku wiedzy czy umiejętności, ale z niemożności dostrzeżenia alternatywnych sposobów myślenia.
W skrócie: Powinniśmy dążyć do tego, aby specjalista był technicznie świetny i potrafił pracować z klientem – komentował po swojej prezentacji Michał Bartyzel. Takie założenie przyświecało twórcom tegorocznego 4 Developers. Po raz pierwszy, podczas ogólnopolskiej konferencji IT, kompetencje miękkie związane z komunikacją między ludźmi miały swoją odrębną ścieżkę.
PlaidCTF 2014 – zfs
Średnio co około dwa tygodnie gdzieś na świecie odbywają się komputerowe Capture The Flag – zawody, podczas których kilku-, kilkunastoosobowe drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej technicznych zadań z różnych dziedzin informatyki: kryptografii, steganografii, programowania, informatyki śledczej, bezpieczeństwa aplikacji internetowych itd.
Większość programistów wie, co to refaktoryzacja, zna zalety wynikające z jej stosowania, zna również konsekwencje zaniedbywania refaktoryzacji. Jednocześnie wielu programistów uważa, że refaktoryzacja to bardzo kosztowny proces, wymaga wysiłku i brak na nią czasu w szybko zmieniających się warunkach biznesowych. Zapraszam do kolejnej części artykułu poświęconego zagadnieniu refaktoryzacji.