Programista 0/2012 (0)
Programista 0/2012 (0)
biblioteka boost::regex i boost::xpressive
Wyrażenia regularne uważa się za elementy programowania deklaratywnego, ponieważ nie dostarcza się sposobu postępowania (algorytmu), tylko danych wejściowych i opisu wyniku. Są one przydatne przy obróbce danych tekstowych, pozwalają znacznie uprościć kod programu. W artykule omawiamy dwie biblioteki dostarczające wyrażeń regularnych dla C++ mając na uwadze fakt, że udogodnienia takie zostały dodane do standardu tego języka.
rozpoznawanie obiektów
Funkcja programowego wykrywania i rozpoznawania obiektów znajdujących się na obrazach oraz klatkach sekwencji wideo znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach. Dzisiaj oprogramowanie komputerowe nie ogranicza się bowiem do katalogowania, wyświetlania i edycji grafiki, ale analizuje również zawartość zdjęć i filmów.
Sygnały i sloty to ciekawy wariant mechanizmu wywołań zwrotnych stanowiący elegancką alternatywę dla wzorca Obserwator. Czytając niniejszy artykuł zrozumiesz, jak działa ten mechanizm, przekonasz się, jak można zaoszczędzić sobie pracy, stosując go, i przekonasz się, jak można go łatwo zaimplementować, korzystając z nowoczesnych możliwości języka C++.
Arduino to bardzo popularna platforma oparta o mikrokontroler z rodziny AVR. Jest to znakomita propozycja dla tych, którzy chcieliby poznać podstawy techniki cyfrowej. W artykule zaprezentowano podstawowe wiadomości o Arduino i przykłady tworzenia programów dla tego typu urządzenia.
AMF (Action Message Format) jest protokołem, który pozwala przesyłać zserializowane obiekty w formacie binarnym (na przykład obiekty utworzone w Actionscript). Podstawową zaletą tego protokołu jest jego wydajność w stosunku do wywołań GET/POST - dane są dużo bardziej skompresowane, ponadto jest on natywnie wspierany przez Flasha. Jedną z implementacji pozwalających wykorzystać jego możliwości jest projekt AMFPHP, dzięki któremu można w prosty sposób połączyć część serwerową naszej aplikacji z częścią kliencką. W poniższym przykładzie opiszę, jak za jego pomocą można skomunikować Flexa z bazą danych MySQL.
Część I: Podstawowe Building Blocks DDD
Domain Driven Design jest zestawem technik i koncepcji służących do projektowania złożonych modeli biznesowych i ich dosłownej implementacji. Niektórzy – tak jak Martin Fowler – preferują stosowanie DDD również w prostszych przypadkach z uwagi na jego elegancję i implikacje techniczne w aspektach testowalności i rozszerzalności. Techniki DDD zyskały swą popularność w roku 2003, wraz z publikacją książki Erica Evansa. Mimo upływu lat koncepcja DDD jest wciąż żywo rozwijana i wzbogacana o nowe techniki – do których sięgniemy w kolejnych odsłonach serii.
Umiejętność praktycznego wykorzystania na stanowisku Analityka metod i narzędzi Inżynierii Oprogramowania wydaje się bardzo wartościowa. Bowiem efekty z tej pracy przesądzają najczęściej o rezultacie końcowym całego przedsięwzięcia. Co wynika zasadniczo z definiowania na tym etapie, zarówno celowościi jak i sposobu prowadzenia prac przez cały zespół wytwórczy.
Jak zorganizować proces rozwoju architektury?
Kłopot z architekturą oprogramowania polega na tym, że na poziomie sformułowania jest to chwytne hasło, lecz gdy przejdziemy do konkretów, to właściwie nie wiadomo, o czym warto w tym temacie mówić. O wzorcach? Jeśli tak, to na jakim poziomie szczegółowości? Czy o szczegółach technologicznych? Czy wspominać o procesie tworzenia architektury?
nowy wymiar e-edukacji dla programistów
E-learning systematycznie staje się coraz bardziej popularną formą zdobywania wiedzy i kwalifikacji. Aż 80% osób korzystających z e-learningu określa go jako bardzo dobrą formę edukacji. Jest on niezwykle popularny wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych, ale – jak się również okazuje – zaczyna wkraczać do firm.